Thận yếu là sự suy giảm các chức năng của thận. Vì sao thận yếu gây suy giảm sinh lý ở nam giới? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Nguyễn Đình Bách trong nội dung video trên!