Vai trò của thận đối với cơ thể là vô cùng quan trọng. Nhiều người thắc mắc chức năng thận có liên quan như thế nào đến hoạt động tình dục? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Nguyễn Hồng Hải trong video!