Khi thận có vấn đề chắc chắn sẽ có những thay đổi rõ ràng trong việc đi tiểu. Nhiều người thắc mắc liệu tình trạng tiểu nhiều có ảnh hưởng đến thận không? Lắng nghe những phân tích của chuyên gia Nguyễn Hồng Hải trong nội dung video.