Người bị suy thận độ cuối sẽ phải chạy thận nhân tạo để suy trì sự sống. Để tìm hiểu rõ hơn về thực trạng chạy thận nhân tạo ở Việt Nam trong những năm gần đây, mời các bạn cùng lắng nghe PGS.TS Dương Trọng Hiếu phân tích cụ thể trong nội dung video trên!