Nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, suy thận có thể gây ra những hậu quả nguy hiểm. Tuy nhiên, những biểu hiện của suy thận thường khó nhận biết. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, lắng nghe chia sẻ của TS. Vũ Thị Khánh Vân trong video trên!