Ông Lê Bá Long 83 tuổi, đã bị suy thận gần 10 năm nay. Đến nay, ông vẫn khỏe mạnh, chung sống hòa bình với bệnh. Vậy ông đã làm gì? Hãy lắng nghe chia sẻ của ông trong video sau!