Nhiều người bị suy thận độ 4 đều lo lắng suy thận độ 4 có nguy hiểm không, đã phải chạy thận chưa,... Hãy theo dõi video và lắng nghe những giải đáp đến từ TS. Nguyễn Thị Vân Anh, bạn nhé!