Suy thận là căn bệnh hết sức nguy hiểm và tỷ lệ mắc bệnh ngày càng cao. Muốn điều trị bệnh suy thận hiệu quả thì phải hiểu suy thận là gì và suy thận có mấy cấp độ. Lắng nghe những phân tích của chuyên gia Trần Quang Đạt trong nội dung video.