Suy thận là tình trạng suy giảm chức năng của thận. Suy thận có thể làm tổn thương các nephron, nếu không phát hiện và chữa hiệu quả sẽ ảnh hưởng lớn tới sức khỏe. Cụ thể như thế nào, hãy theo dõi video dưới đây với tư vấn của chuyên gia Nguyễn Hồng Hải.