Sau mổ sỏi thận có dùng sản phẩm chứa đan sâm, dành dành, linh chi đỏ,... được không? Đăng lúc: 05/12/2020 - 12:22
Sau mổ sỏi thận có dùng sản phẩm chứa đan sâm, dành dành, linh chi đỏ,... được không? Để có câu trả lời cho vấn đề này, mời các bạn cùng theo dõi những tư vấn đến từ PGS. PTS Trần Đình Ngạn qua nội dung video trên đây.
Chia sẻ:
Đánh giá:

Nguyễn Quỳnh Trang
Vừa đặt hàng thành công
0974058xxx