Nhiều người thắc mắc rằng, việc quan hệ nhiều có phải là nguyên nhân gây ra suy thận không? Để tìm hiểu rõ nhất về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Nguyễn Đình Bách trong video trên!