Suy thận là tình trạng ngày càng trở nên phổ biến. Nhận biết sớm dấu hiệu của suy thận sẽ giúp phát hiện bệnh sớm, từ đó kiểm soát hiệu quả. Hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Nguyễn Hồng Hải trong nội dung video.