Chạy thận nhân tạo sẽ giúp thận thực hiện chức năng khi bị suy yếu. Để hiểu rõ hơn về các biến chứng chạy thận nhân tạo mời bạn theo dõi video để được chuyên gia Trần Quang Đạt giải đáp.