Suy thận cấp là hội chứng suy giảm hoặc mất chức năng tạm thời, cấp tính. Vậy những ảnh hưởng của suy thận cấp là gì? Người mắc có nên quan hệ tình dục hay không? Để được giải đáp, hãy lắng nghe những phân tích củả chuyên gia Nguyễn Đình Bách trong video.