Suy thận độ 4 thuộc giai đoạn gần cuối của suy thận mạn và chức năng thận đang bị suy giảm nghiêm trọng. Vậy nguyên tắc điều trị đối với người bị suy thận độ 4 là gì? Hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Nguyễn Hồng Hải ở video trên đây.