Suy thận độ 1 thường không có biểu hiện rõ ràng. Việc điều trị sẽ rất khó khăn và tốn kém nhiều chi phí. Người mắc suy thận độ 1 có cần hạn chế quan hệ để đảm bảo sức khỏe không? Lắng nghe những phân tích của chuyên gia Nguyễn Hồng Hải trong video trên!