Suy thận độ 1 tức là chức năng của thận bị suy giảm khoảng 25% so với bình thường. Vậy với người mắc suy thận độ 1 có dùng Ích Thận Vương trong hỗ trợ điều trị được không? Lắng nghe phân tích của TS Nguyễn Thị Vân Anh trong video trên!