Khi suy thận chuyển sang giai đoạn cuối cần phải sử dụng các biện pháp ghép thận, chạy thận nhân tạo để duy trì sự sống. Vậy, người đang chạy thận lọc máu nên chú ý gì về dinh dưỡng? Hãy nghe chuyên gia Dương Trọng Hiếu tư vấn trong video trên!