Thận yếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Những người bị thận yếu có nguy cơ vô sinh không cũng là câu hỏi được quan tâm hàng đầu. Cần làm gì để cải thiện tình trạng này? Lắng nghe những phân tích của chuyên gia Nguyễn Hồng Hải trong video trên!