Cặn thận là những chất cặn, sạn nhỏ, chất thải có trong thận. Liệu người bị cặn thận dùng Ích Thận Vương được không? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của TS Vũ Thị Khánh Vân trong nội dung video trên đây.