Đối với người mắc suy thận, việc làm giảm tiến độ phát triển của bệnh rất quan trọng. Ngoài chạy thận và ghép thận thì có phương pháp nào hiệu quả hơn không? Hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Vũ Thị Khánh Vân trong nội dung video.