Chức năng thận được đánh giá thông qua độ lọc cầu thận và ước đoán dựa vào nồng độ creatinine máu. Vậy mối liên hệ giữa creatinin và bệnh suy thận là gì? Để tìm hiểu rõ hơn, mời bạn theo dõi video trên đây với sự tư vấn của chuyên gia Vũ Thị Khánh Vân.