Người bị suy thận giai đoạn cuối thường phải chạy thận hoặc ghép thận. Lựa chọn sử dụng Ích Thận Vương lúc này là hoàn toàn hợp lý để giúp làm chậm quá trình suy thận hiệu quả. Lắng nghe lời khuyên của chuyên gia Trần Quang Đạt trong video trên!