Ích Thận Vương tốt không là băn khoăn của nhiều người trước lựa chọn sử dụng sản phẩm này. Xem nhận xét của PGS Nguyễn Nguyên Khôi về tác dụng của sản phẩm này trong video trên.