Người bị suy thận giai đoạn cuối thường được chỉ định chạy thận hoặc ghép thận. Việc sử dụng Ích Thận Vương sẽ giúp làm chậm tiến trình suy thận, cải thiện sức khỏe. Vậy chuyên gia Vũ Tuấn Anh đánh giá như thế nào về phương pháp này? Xem trong video trên!