Nếu có sự kết hợp giữa 2 phương pháp y học hiện đại và cổ truyền thì hiệu quả trong quá trình điều trị suy thận sẽ như thế nào? Để giải đáp những thắc mắc, hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Vũ Thị Khánh Vân trong nội dung video.