Một trong những biến chứng của tăng huyết áp là dẫn đến suy thận mạn. Kiểm soát được huyết áp để tránh bị suy thận, đồng thời cần điều trị tốt suy thận thì mới hạn chế được tăng huyết áp. Lắng nghe chuyên gia Nguyễn Hồng Hải tư vấn trong video trên!