Vai trò của thận đối với cơ thể là vô cùng quan trọng. Do đó, bảo vệ chức năng của thận là điều vô cùng cần thiết. Vậy cụ thể chức năng của thận là gì? Hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Nguyễn Hồng Hải trong nội dung video.