Bác Ngô Tấn Thuận bị huyết áp cao, tiểu đường, suy thận độ 2, hàm lượng creatinin cao, phù, tiểu nhiều,... Bác Thuận dùng Ích Thận Vương 3 tháng, hàm lượng creatinin giảm nhiều, tình trạng suy thận ổn định hơn. Xem chia sẻ của bác Thuận trong video!