Suy thận độ 4 ngày càng gia tăng số trường hợp mắc phải. Nhiều người đã mạnh mẽ đấu tranh giành lấy sức khỏe nhờ giải pháp ít ai ngờ tới. Mời bạn lắng nghe câu chuyện của chị Huỳnh Thị Mỹ Vân (TP.HCM) về hành trình điều trị bệnh suy thận trong video trên.