Để biết rõ hơn cây dành dành và các sản phẩm chứa dành dành có tác dụng hỗ trợ điều trị suy thận như thế nào, mời các bạn cùng theo dõi những tư vấn đến từ chuyên gia Nguyễn Hồng Hải qua nội dung video trên đây.