Nhiều người bị bệnh lo lắng không biết suy thận độ 1 có nguy hiểm không, trong khi số khác lại coi thường và xem nhẹ bệnh lý này. Biểu hiện của suy thận độ 1 như thế nào? Lắng nghe những phân tích của chuyên gia Nguyễn Hồng Hải trong nội dung video.