U tuyến thượng thận là một khối u hiếm, lành tính, phát triển trong tuyến thượng thận. Điều trị u tuyến thượng thận như thế nào là mối quan tâm của rất nhiều người. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyên gia Nguyễn Hồng Hải tư vấn trong nội dung video trên!