Suy thận nhẹ là giai đoạn đầu của bệnh suy thận. Lúc này, người bệnh có thể sử dụng Ích Thận Vương để hỗ trợ điều trị và tăng cường chức năng thận không? Để hiểu rõ hơn, hãy theo dõi những tư vấn đến từ chuyên gia Nguyễn Hồng Hải qua nội dung video này.