Nhiều người thắc mắc: Bị suy thận kèm tiểu đường dùng Ích Thận Vương được không? Để có câu trả lời, hãy lắng nghe tư vấn đến từ chuyên gia Nguyễn Thị Vân Anh trong nội dung video trên đây.