Suy thận độ 3 là giai đoạn thận không thể phục hồi hoàn toàn. Người bị suy thận cần thực hiện một số biện pháp để cải thiện bệnh hiệu quả. Vậy, suy thận độ 3 có nguy hiểm không? Lắng nghe phân tích của TS Nguyễn Thị Vân Anh trong video trên!