Suy thận độ 3 có 2 giai đoạn là: Suy thận độ 3a và 3b. Điều trị suy thận độ 3a thì bảo tồn bằng cách dùng thuốc còn suy thận độ 3b có nhiều biến chứng nguy hiểm nên có thể được chỉ định lọc máu. Lắng nghe phân tích của TS Nguyễn Thị Vân Anh trong video!