Ông Nguyễn Anh Phúc (60 tuổi, ở Sơn La - SĐT: 0912.341.016) đã rất vui mừng khi tìm được giải pháp cải thiện suy thận độ 2 hiệu quả, sức khỏe trở về gần như bình thường. Mời bạn xem chia sẻ của ông Phúc trong video trên đây.