Mắc ung thư thận phải giai đoạn 2, ông Trần Thanh Bình phải cắt thận phải từ năm 2012. Thận trái lại có 2 nang nước lớn, sức khỏe suy giảm, khó ngủ, mệt mỏi,... Vậy ông đã làm gì để cải thiện tình trạng bệnh? Hãy lắng nghe chia sẻ của ông Bình trong video!