Suy thận là bệnh lý rất phổ biến trong xã hội hiện nay. Vậy bệnh suy thận có nguy hiểm không? Dùng Ích Thận Vương trong hỗ trợ điều trị được không? Lắng nghe những phân tích của chuyên gia Nguyễn Hồng Hải trong nội dung video.