Nước đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe mỗi người. Tuy nhiên, với bệnh nhân suy thận, việc uống 2 lít nước mỗi ngày có tốt cho sức khỏe người bệnh? Hãy lắng nghe chuyên gia Cao Văn Trí phân tích về vấn đề này!