chỉ số creatinin và ure lần lượt là 109 và 5,1 có bị suy thận độ 2 không
Trả lời:

Chào bạn,

Để biết mình suy thận độ mấy, bạn dựa vào bảng sau:

 

Như vậy của bạn nằm trong giới hạn  bình thường nhé.

Thân ái.